Toewijzing

Toewijzing vindt plaats volgens de volgorde van de woningzoekendenlijst.

Vanaf januari 1999 werden twee van de drie woningen door DHW (de halve wereld) toegewezen, de andere woning door de Stedelijke Woningdienst. Vanaf 1 januari 2003 zijn de kandidaten van de Stedelijke Woningdienst “overgeheveld” naar de clusters.

Bij het opstellen van het nieuwe contract tussen DHW en Woningbedrijf Binnenstad Amsterdam is afgesproken dat DHW zich ook gaat aansluiten bij de clusters, en dat wij onze externe kandidaten hieruit krijgen. Op dit moment is dat nog niet het geval, en mogen wij 100% toewijzen. Dit klinkt mooi, maar zoals bekend is de doorstroming nihil. In de toekomst zal dit naar verwachting niet veel beter worden, dit omdat er nog een andere afspraak is gemaakt bij het opstellen van bovengenoemd contract.
toewijzingklBij het vrijkomen van een woning, wordt de huur geharmoniseerd, dit betekent dat de huur wordt vastgesteld naar een bepaald percentage van de maximaal redelijke huur. DHW hield dat percentage zo laag mogelijk (rond de 70%). Bij het nieuwe contract is afgesproken dat wij nu gaan harmoniseren naar 90% voor de HAT eenheden en naar 100% voor alle andere woningen. Wel hebben we bedongen dat de woningen subsidiabel moeten blijven, in concreto betekent dit, dat als een woning vanwege een te hoge huur buiten de sociale woningbouw komt te liggen, we dan de huur één euro onder de grens mogen vaststellen. Dit mogen we niet bij alle woningen doen, maar bij een derde van ons bestand. Tot nu toe is dit nog niet voorgekomen.

Hier volgt nog informatie over project ‘van groot naar beter’

Commissie Toewijzing : Edith Vroon, Eefje Bosch, Robert Doolaard, Elly Koopman.