De Halve Wereld en de Toekomst

Zoals jullie lazen in ons bericht van 21 juni, bevindt DHW zich op dit moment in zwaar weer. Ymere, de eigenaar van ons complex, is van plan per 4 november onze huur- en beheerovereenkomst te beëindigen - tenzij DHW komt met een redelijk toekomstvoorstel. Dat toekomstvoorstel moet voor 4 november leiden tot een nieuw samenwerkingsprotocol.

Of het allemaal echt zo’n vaart loopt, valt nog te bezien. In het ergste geval beslist een rechter, en dan heeft DHW het huidige politieke klimaat – waarin de gemeente zelfbeheer stimuleert – mee. Overduidelijk is dat we met man en macht aan onze toekomst én aan onze relatie met Ymere moeten werken. Daarom zijn we binnen het bestuur, ondersteund door een aantal deskundige bewoners, toekomstscenario’s aan het onderzoeken. Willen we minder verantwoordelijkheid of juist méér?

Eerst het scenario met de minste verantwoordelijkheden: geen toewijzing, onderhoud en huuradministratie meer. Wat houden we dan nog over? De collectieve tuin en de WAR? Het antennegeld? Hoe gaat Ymere dan voor onze woningen zorgen? En kunnen we dan wel de huidige sociale cohesie vasthouden, of verwatert dat met de jaren?

Het scenario met de meest verantwoordelijkheden is dat DHW een wooncoöperatie wordt. We zouden dan, net als bij wooncoöperatie Samenwerking in Amsterdam Zuid, samen eigenaar zijn van het geheel, en vervolgens ieder onze eigen woning huren van de coöperatie. Dit levert vragen op… is dit mogelijk? Hoeveel kost het hele complex dan, is er een bank die ons een hypotheek wil geven, blijft onze huur gelijk, staat Ymere hiervoor open of is het een onhaalbaar scenario? Kunnen wij het professioneel bolwerken wanneer we zelf de baas zijn over onze gebouwen?

Het zal duidelijk zijn dat dit ons veel tijd en inspanning kost. Er zijn gesprekken tussen bewoners - met heel uiteenlopende visies, er is een enorme tijdsdruk - juist op het moment dat we met één been in de corona-crisis staan en met het andere in de zomervakantie. We hebben – naast zelf keihard te werken – de hulp van professionals ingeschakeld.

We moeten met z’n allen een breed draagvlak zien te vormen, wij als bewoners, buren, vrienden, vrijwilligers onderling maar ook binnen het gemeentelijke bestuur en ook binnen Ymere. Wij roepen jullie dan ook meer dan ooit op om waar mogelijk actief bij te dragen aan het vormen van onze collectieve visie. Het is nu heel belangrijk dat iedereen zijn stem laat horen. Het is nú nodig voor onze vereniging!

Dus: mail ons, bel ons, heb je een idee, leg het voor. Ken je iemand die ons goed zou kunnen helpen, speel het door.

De werkgroep Verduurzaming komt binnenkort met een enquête, met daarin ook een aantal belangrijke vragen over de toekomst van DHW. We hopen dan vurig op respons van 70%! Niet alleen omdat dit juridisch van grote waarde is in onze strijd voor de toekomst van DHW, maar ook omdat wij daar kracht uit kunnen putten om voor DHW op de barricaden te staan!

Het bestuur van De Halve Wereld
28-06-2020