6 jaargang, april 2023

Hoera, het is lente!

Het voorjaar is losgebarsten, de nieuwe Warcommissie blaast nieuw leven in de Halve Wereld, de slinger heeft een verf- en opknapbeurt gehad, de strubbels met Ymere zijn van de baan. Kortom het gaat goed met de Halve Wereld.

Veel leesplezier!

Wat is eerlijk? door Jos

Het bestuur puzzelde deze dagen op de vraag: "Wat is eerlijk?” Dat zit zo. Volgens de nieuwe afspraken met Ymere mogen we zelf bepalen hoe we de huurverhoging verdelen over onze bewoners. Dit jaar moet dat voor het eerst gebeuren en dus moesten we bepalen wat een eerlijke manier was om dit te doen.
Je kan bijvoorbeeld vinden dat verschillen tussen bewoners zo snel mogelijk moeten verdwijnen, maar je kan ook zeggen dat als je hier in het verleden voor een relatief laag bedrag bent komen wonen dat ook zo moet blijven, afspraak is afspraak tenslotte.


Voor allebei valt wat te zeggen en dus hebben we voor een middenweg gekozen: Mensen die relatief weinig huur betalen krijgen iets meer huurverhoging, mensen die relatief meer betalen iets minder, maar nog steeds wel wat. De definitieve berekening moet nog plaatsvinden, maar wees gerust, de huurverhoging is een stuk minder dan de huidige inflatie. Uw huurverhoging zal nooit meer bedragen dan 3.1% en waarschijnlijk zelfs minder.

Wil je volgend jaar meebeslissen over hoe we de huurverhoging door berekenen? Kom dan bij het bestuur! Het is supergezellig, belangrijk en leerzaam! En het kost je hooguit een avond per zes weken! Stuur bij interesse of vragen een mailtje naar jos.verbrugge@gmail.com

Tijdelijk nieuwe bewoners door Hanneke

De vrolijke familie Satt uit Myanmar woont sinds september 2022 in de atelierwoning van Mariannein de Nieuwe Amstelstraat.
Moe Satt (de vader), heeft een studiebeurs voor de Rijksacademie (Visual arts). Verder bestaat het gezin moeder Aye Myat en hun twee kinderen: Akhara Moe Satt van negen en Mel Than Lwin Moe Satt van tien maanden.


De afgelopen twee maaltijden in de WAR waren zij ook aanwezig en vader en zoon waren heel behulpzaam met halen en brengen van de borden. Moe vertelde dat zij het fijn wonen vinden in De Halve Wereld, ondanks de hoge huur die zij moeten betalen. In september gaan ze hier weg en verhuizen naar een appartement aan de Plantage Middenlaan. De verhuur wordt vanuit de Rijksacademie geregeld.

Plannen voor de Citadel door Helen

Half maart zijn we voor het eerst weer bij elkaar gekomen om het binnenplein aan te pakken. We hebben gesnoeid, bemest, planten verplaatst, maar ook wat nieuwe plannen gemaakt. Half april gaan we naar het tuincentrum om nieuwe planten, potgrond en mest aan te schaffen. Ook willen we graag een blauweregen laten groeien langs het hek van de passerelle (we houden hem goed in de gaten zodat er niet weer regenpijpen omver getrokken worden….) we hebben toestemming gekregen voor de aanschaf van nog een cortenstalen bak om daar de blauweregen in te laten groeien, een prachtige kleurencombinatie! Ook willen we wat nieuwe stoelen aanschaffen want sommige van de oude stoelen hebben de neiging te splijten of breken. Dan is er nog een kwestie die sommige mensen ‘de verrommeling’ van de Citadel noemen: meubilair, fietsen en andere troepjes op de binnenplaats, de galerijen en tussenverdiepingen. En dan de fietsenstalling! Er staan weer veel wrakken. Het idee is opnieuw de fietsenstalling ‘op te schonen’ zodat er weer ruimte vrijkomt voor fietsen die wel gebruikt worden, die vervolgens niet meer op de binnenplaats of op de galerijen hoeven te staan. Binnenkort komt de oude Citadelraad bij elkaar om plannen te maken en in actie te komen. De Citadelraad, die al jaren slapende is, wordt nu opnieuw opgestart om deze problemen op te lossen. Ze bestaat uit ca. 10 zich ergerende medebewoners. Wordt vervolgd.
Nieuwe fase voor ons sociaal zelfbeheer 
-De Halve Wereld als wooncoöperatie- door Marijke

Op 15 december tekenden De Halve Wereld en Ymere tijdens een feestelijke bijeenkomst een hernieuwde overeenkomst. Het sociaal zelfbeheer wordt met frisse inzet en trots voortgezet.
Deze zogenaamde allonge, een aanhangsel bij het oorspronkelijke contract van 1984, opent met een kerndoel: Ymere en DHW zetten zich gezamenlijk in voor het sociaal zelfbeheer als meerwaarde voor de stad, de buurt en de bewoners door sociale cohesie/betrokkenheid.
   
Regiomanager Walter Louman tekende namens Ymere. Hij en Harm ten Zijthoff, specialist bijzonder beheer, spraken over het belang van het zelfbeheer, dat Ymere met plezier de samenwerking voortzet, en toonden waardering voor de bijzondere en actieve inzet van onze bewoners. Sociaal zelfbeheer betekent wat, actieve huurdersgroepen zijn belangrijk en De Halve Wereld is een voorbeeld. Onze voorzitter, Jos Verbrugge, onderstreepte dit en gaf aan dat we van harte en vol energie doorgaan.

Er waren flinke onderhandelingen aan vooraf gegaan, vooral rond vraagstukken als toewijzingsbevoegdheid, huurvaststelling, huuradministratie en onderhoudsgelden. Uiteindelijk is het allemaal gelukt, een mooi resultaat dankzij doorzettingsvermogen van het bestuur van De Halve Wereld en inzet bij Ymere. Op 11 december hadden de bewoners van De Halve Wereld ingestemd met de allonge en waardering voor het bestuur uitgesproken.Wil je verder lezen klik dan *hier
De Halve Wereld 020

Wat betekent zelfbeheer in een pand van een woningcorporatie? We (020) gaat daarvoor langs bij twee projecten met een zeer verschillende ontstaansgeschiedenis. Maar wel met dezelfde eigenaar: Ymere. Wil je dit leuke artikel over ons zelfbeheer lezen?
Klik dan * hier *
Het tuinhek. Wat nu? door  Cuneke, Hanneke en Els

In de nieuwsbrief van verleden jaar maart stelden we voor het tuinhek extra te verfraaien met een toepasselijke decoratie.  

Onlangs hebben de schilders van De Slinger alle oude graffiti verwijderd en even zag het hek er spic en span uit. Even dus, want de eerste bekladding zit er alweer op. Wat nu?
 
 
De WAR leeft! door Abel

Achter de schermen hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in de WAR-commissie. Er staat een groot, ietwat verjongd team klaar dat enthousiast is om de algemene ruimte leven in te blazen. De oplettende gluurder kan al getuige zijn van een langzame facelift; een likje verf op de bar, een nieuw gordijn voor het raam, een bescheiden speelhoek voor kinderen. Kleine stapjes die, naar wij hopen, steeds meer mensen zullen inspireren om op een creatieve manier van deze ruimte gebruik te maken, en ervoor zullen zorgen dat de WAR een ontmoetingsplek blijft voor alle generaties die de Halve Wereld rijk is.
 
 
Om deze ambitie kracht bij te zetten, organiseerden we op 25 maart de feestelijke avond “WIRWAR”. Ik, als relatieve nieuweling, vond het met goed recht spannend. Er werden namelijk nogal wat grenzen verkend: tamelijk luide, elektronisch versterkte livemuziek? Tegen een entreeprijs? Met toegang voor niet-bewoners? Daarom deed het me deugd om die avond zoveel bekende gezichten te zien, de meeste waarvan ook nog eens vrolijk leken te staan, al dan niet boven een dansend lichaam. Sterker nog, we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen. Waarvoor dank. Bovendien heeft niemand zich misdragen, waarvoor nog meer dank.

 
Persoonlijk ben ik blij met dit excuus om jullie eindelijk eens wat beter te leren kennen, en het moet dan ook wel heel raar lopen willen we geen vervolg aan die avond geven. Als jij, als lezer, in tussentijd ook graag iets wilt organiseren, schroom dan niet om contact op te nemen met de commissie. Er is hier beneden meer mogelijk dan je denkt. De WAR leeft!

 
Foto: Team Paasbrunch met Mikki, Suzan en Sara

 Foto: Cliff en Nanette bliezen het buurtrestaurant nieuw leven en verzorgden in maart twee avonden een heerlijk diner
 
En nu even iets heel anders door de redactie

Dit is de laatste nieuwsbrief van de huidige redactie. 
In januari 2018 verscheen de eerste. Vanaf dat moment hebben we steeds via de prikborden en mailtjes aan de werkgroepen gevraagd om kopij te leveren voor een volgende nieuwsbrief. In totaal hebben we op deze manier een flink aantal nieuwsbrieven aan alle bewoners kunnen versturen, maar het blijft te vaak leuren om kopij en vijf jaar is dan best lang. 

Dus hoog tijd dus voor wat anders!
 

We zijn er dit jaar alvast mee begonnen: De Halve Wereld Nieuwsflits!  Iedereen kan hier nieuws voor aanleveren, bijvoorbeeld een activiteit in De WAR, in de tuin of iets belangrijks in de straat of met een bewoner. De flits verschijnt alleen als er iets belangrijks valt te melden en zal dan ook meestal maar één onderwerp hebben. Het voordeel is dat hij snel gemaakt en verstuurd kan en dat wij er ook weer meer zin in krijgen om door te gaan.

Dus geniet van de deze laatste nieuwsbrief en wil je dat er een nieuwsflits uitgaat, mail de inhoud dan naar redactie@dehalvewereld.nl
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Cuneke, Jos, Marijke, Helen, Hanneke, Abel, Nanette, Paul, Iris, en Frans.
Voor reacties en opmerkingen over de geplaatste artikelen, voor suggesties, actuele informatie, ditjes en datjes, tekeningen of foto’s, MAIL ONS redactie@dehalvewereld.nl
Deze nieuwsbrief gaat naar alle bewoners van De Halve Wereld van wie het emailadres bij het secretariaat bekend is.

Ontvang je hem niet of wil je hem niet meer ontvangen? Mail dan naar redactie@dehalvewereld.nl
Facebook
Website