Duurzaamheid

Al heel veel jaren werken wij, bewoners van de Halve Wereld, aan groene initiatieven in en rond ons woningcomplex. De mooie tuin achter De Slinger, het groene binnenplein van de Citadel, onze zonnepanelen en de regentonnen zijn goede voorbeelden. Nu, met de nieuwe werkgroep verduurzaming, willen we een stap verder gaan. We willen alle bestaande en toekomstige initiatieven in onderlinge samenhang zien en verder ontwikkelen, om met de uitdagingen van de klimaatverandering om te gaan. Daarnaast zien wij de grote waarde van onze bijzondere bewonersvereniging in het hart van Amsterdam, die als voorbeeld kan dienen voor ecologische en sociaal duurzame gemeenschappen.

Als eerste acties hebben wij een inventarisatie gemaakt van de lopende projecten in DHW op het gebied van ecologische duurzaamheid. Daarnaast hebben wij drie nieuwe verduurzamingsprojecten bij Centrum Begroot 2020 ingediend en zijn wij aan het experimenteren met een composthoop om niet alleen ons tuinafval, maar ook het groente- en fruitafval uit onze keukens te hergebruiken als vruchtbare grond voor de gezamenlijke tuin.

Kijk hier voor de inventarisatie van alle verduurzamingsprojecten binnen DHW.
Kijk hier voor onze inzendingen voor Centrum Begroot 2020.

Heb je ook leuke ideeën of wil je meer informatie over onze initiatieven? Neem contact met ons op via duurzaamheid@dehalvewereld.nl.

Groetjes van