WAR

De WAR is de algemene ruimte van De Halve Wereld; hier houden we onze borrels, filmavondjes, etentjes en andere activiteiten.

De Werkgroep Algemene Ruimte (WAR) beheert de algemene ruimte van De Halve Wereld. Activiteiten in de WAR staan onder verantwoordelijkheid van het bestuur van DHW. Het bestuur stelt ook de randvoorwaarden vast, waarbinnen de activiteiten van de WAR plaatshebben.

In het algemeen moeten activiteiten voor bewoners zo laagdrempelig mogelijk zijn. Er zijn regels vastgesteld voor het verhuur en het gebruik van de ruimte en de opgestelde apparatuur. Financieel is de WAR onafhankelijk.

klussen aan de WAR

De WAR bestaat uit de volgende leden: Vincent Koetsier, Dirk Heuff, Frans Suijkerbuik, Kees Reek, Iris Heuff, Hanneke van de Vijsel, Joep Bollinger, Niels Lindenhovius en Leonie Huinink.

war@dehalvewereld.nl