Bestuur

Het bestuur van De Halve Wereld bestaat uit bewoners van de Halve Wereld die zich vrijwillig inzetten om deze unieke, hoge kwaleit woonomgeving, die gekenmerkt wordt door zelfbestuur, te handhaven.

Wij komen als bestuur eens in de zes weken bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken, zoals het onderhoud van de woningen, de tuin en klachtenafhandeling. Ook fungeren wij als aanspreekpunt voor de verschillende commissies, die doorgaans zelfstandig te werk gaan. Een ander belangrijk punt tijdens onze vergaderingen is het contact met Ymere, en hoe we deze samenwerking in de toekomst vorm willen geven.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden die zich graag willen inzetten voor het behoud van onze unieke samenlevingsvorm in hartje Amsterdam. Als dit je wat lijkt, neem dan contact op met Kees Reek via info@dehalvewereld.nl

Het bestuur van De Halve Wereld bestaat uit :

– Jos Verbrugge – voorzitter
– Karel Stom – penningmeester
– Marijn Popma – secretaris
– Iris Heuff
– Fons Popma
– Menno Trautwein
– Alice Heuff
– Leonie Huinink
– Frouke Hekker
– Jenny Opbroek (erelid)

Verenigingsassistent: Kees Reek