Onderhoud

Groendakmetklaproos_op_Halve_Wereld2mb

De werkgroep onderhoud houdt zich bezig met klachten (lekkages, kapotte hallofoons, lampen etc.), het kort-cyclisch onderhoud (onderhoud dat binnen 7 jaar terugkomt, zoals schilderwerk) en mutatie-onderhoud (bij verhuizingen). Daarnaast werken we aan eenmalige projecten, zoals de groene daken, het 25-jarig jubileum, een passarel in de Citadel, een speelhuisje en een schuurtje in de tuin. Verder kun je bij ons een fantastische klopboormachine lenen die geen moeite heeft met betonnen wanden.

Klachten, storingen & reparaties
Onderhouds-ABC: wie zorgt voor wat?
Keukenvervanging
Onderhoudtips PH-schuiframen
Over hoe we onze woning achterlaten wanneer we verhuizen
Leden werkgroep

Voor klachten, storingen & reparaties

  • Algemene klachten: per email aan info@dehalvewereld.nl
  • Storingen aan verwarming en warm water: Feenstra verwarming, 088-845000 (24/7).
  • Vragen & opmerkingen: info@dehalvewereld.nl

Bij storing van de verwarmingsinstallatie kun je zonder tussenkomst van de Halve Wereld rechtstreeks contact opnemen met de storingsdienst van de firma Bonarius: 020-4074949. Als je een monteur laat komen voor iets dat je zelf (met de handleiding) had kunnen oplossen, krijg je een rekening; de storingsmonteur bepaalt per geval wat onder het onderhoudscontract valt.

Daarom ons advies: lees éérst het instructie/bedieningsboekje met tips over wat je zelf kunt controleren voor een storing te melden. De tweejaarlijkse schoonmaak van de installaties wordt ook door Bonarius verzorgd.

Onderhouds-ABC: wie zorgt voor wat?

Alle woningbouwverenigingen in Nederland hanteren in grote lijnen de zelfde afspraken over welke zaken in de woning door de huurder worden onderhouden en welke door de verhuurder. De Halve Wereld volgt in principe het beleid van Ymere. De exacte regels zijn hier te vinden: Onderhouds-ABC

Keukenvervanging (door aannemer of bewoners, na goedkeuring door werkgroep Onderhoud)

Vervanging keuken door de aannemer:

Na goedkeuring werkgroep OH aan de hand van scoringslijst dat de keuken mag worden vervangen, geeft werkgroep OH opdracht aan de aannemer. Alle meerkosten, ten gevolge van afwijking van standaardopstelling en model Bribus Wendy kleur wit, zijn voor rekening van bewoner. De Halve Wereld betaalt maximaal het bedrag van een standaardvervanging (op dit moment ongeveer €2000,-).

Vervanging keuken door bewoner:

Na goedkeuring werkgroep OH aan de hand van scoringslijst dat de keuken mag worden vervangen, kan een bewoner ook zelf een keuken aanbrengen. De regels hiervoor zijn:

  • De bewoner dient plan in ter goedkeuring bij de werkgroep OH.
  • De nieuwe keuken dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de standaardkeuken.
  • Kleur bij voorkeur wit, anders ter goedkeuring van werkgroep  OH.
  • De bewoner neemt de keuken zelf in onderhoud onder de garantievoorwaarden van zijn eigen leverancier.

Na de goedkeuring van de geplaatste keuken door werkgroep Onderhoud, krijgt de bewoner de helft van het bedrag van de standaard vervanging door de Halve Wereld uitbetaald (op dit moment ongeveer €1000,-). Bij verhuizing zal geen restwaarde worden uitgekeerd, de keuken blijft eigendom van de Halve Wereld.

Onderhoudtips PH-schuiframen

Velen van ons hebben PH-schuiframen van De Kock van Gelder. Deze glijden na verloop van tijd steeds stroever en het onderhoud hiervan is voor rekening van de huurder. Wie dat wil, kan bij  ons een speciale spuitbus en borstel lenen, dan leggen we meteen uit hoe het werkt!

Steeds vaker ontdekken we barsten in de glazen ruiten van onze schuiframen. Vaak hangt komt dit doordat de schuifrails stroef lopen door gebrekkig onderhoud en de ramen met iets teveel kracht worden geschoven. Leen dan eens onze spuitbus + borstel! Een andere oorzaak van de breuk is dat bewoners de ramen er uit tillen om ze aan alle kanten te lappen en per ongeluk net iets te hard op de grond neerzetten. Uiteraard gevaarlijk (stel dat een ruit of jijzelf naar beneden valt) maar voor het lappen niet persé nodig: door de zijgreepjes omhoog te schuiven kun je ze er af halen en dan kunnen de ruiten vrijelijk achter elkaar langs schuiven, zodat je met wat moeite uiteindelijk overal bij kunt.

Over hoe we onze woning achterlaten wanneer we verhuizen

Volgens ons huurcontract leveren we bij verhuizen de woning op in de zelfde staat als waarin wij hem aantroffen. Je kan dus best veel in je woning veranderen, als je het bij vertrek maar weer in de originele toestand terugbrengt. Er zijn uitzonderingen:

  • Door de jaren heen is er natuurlijke slijtage aan bijvoorbeeld deuren, keukenblokken en doucheputjes. Wanneer iets niet meer in de staat is die we als huurder van de verhuurder mogen verwachten, wordt het op kosten van DHW gerepareerd. Dat kan zijn bij een verhuizing, of op verzoek van een bewoner.
  • Woningveranderingen waarvan de vertrekkende huurder een schriftelijke verklaring van het bestuur kan overhandigen waarin staat dat de huurder deze bij vertrek niet ongedaan hoeft te maken, vallen er ook buiten.
  • Alle overige aanpassingen aan de woning kunnen door de nieuwe huurder expliciet en in alle vrijheid worden geaccepteerd. Denk aan vloerbedekking, gordijnrails, zelfgebouwde keukens, douchecabines, ligbaden, achtergelaten meubels, in kleur geschilderde wanden en deuren en kozijnen etcetera.

De vertrekkende huurder moet dan wel vóórdat zijn contract afloopt, aan DHW een schriftelijke verklaring overhandigen van de nieuwe huurder, waarin staat omschreven welke dingen de nieuwe huurder overneemt, èn dat de nieuwe huurder de verantwoordelijkheid overneemt van de oude huurder, om bij vertrek te zorgen dat alles weer in de originele staat wordt teruggebracht. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van een standaard-overnameverklaring, die hier kan worden gedownload (pagina 1 is het inspectieformulier en pagina 2 is de standaard-overnameverklaring). Het is niet de taak van DHW om de vertrekkende huurder in contact te brengen met de nieuwe huurder over een overname-voorstel, maar we proberen te helpen.

De werkgroep Onderhoud bestaat uit:

– Jenny Opbroek – algemene coördinatie & storingsdienst
– Kees Reek – dagelijks beheer
– Willem Jansen – bouwkundige zaken & jaarlijkse begroting
– Mathilde van der Horst Jansen
– Herman van Triest
– Jasper Rathmann
– Finn van der Ent