Duurzaamheid

Al heel veel jaren werken wij, bewoners van de Halve Wereld, aan groene initiatieven in en rond ons woningcomplex. De mooie tuin achter De Slinger, het groene binnenplein van de Citadel, onze zonnepanelen en de regentonnen zijn goede voorbeelden. Nu, met de nieuwe werkgroep verduurzaming, willen we een stap verder gaan. We willen alle bestaande en toekomstige initiatieven in onderlinge samenhang zien en verder ontwikkelen, om met de uitdagingen van de klimaatverandering om te gaan. Daarnaast zien wij de grote waarde van onze bijzondere bewonersvereniging in het hart van Amsterdam, die als voorbeeld kan dienen voor ecologische en sociaal duurzame gemeenschappen.

Als eerste acties hebben wij een inventarisatie gemaakt van de lopende projecten in DHW op het gebied van ecologische duurzaamheid. Daarnaast werken wij op dit moment aan de vergroening van onze gevels, aan het vergroten van de biodiversiteit in en rond ons wooncomplex en aan een experimentele gft-composthoop. Hieronder vind je verder informatie over onze projecten:

Voorlopig plan voor het vergroenen van onze gevels.

Voorlopig plan voor het vergroten van de biodiversiteit binnen DHW.

Inventarisatie van alle verduurzamingsprojecten binnen DHW.

Heb je ook leuke ideeën of wil je meer informatie over onze initiatieven? Neem contact met ons op via duurzaamheid@dehalvewereld.nl.

Groetjes van