WAR

De WAR is de algemene ruimte van De Halve Wereld; hier houden we onze borrels, filmavondjes, etentjes en andere activiteiten.

De Werkgroep Algemene Ruimte (WAR) beheert de algemene ruimte van De Halve Wereld. Activiteiten in de WAR staan onder verantwoordelijkheid van het bestuur van DHW. Het bestuur stelt ook de randvoorwaarden vast, waarbinnen de activiteiten van de WAR plaatshebben.

In het algemeen moeten activiteiten voor bewoners zo laagdrempelig mogelijk zijn. Er zijn regels vastgesteld voor het verhuur en het gebruik van de ruimte en de opgestelde apparatuur. Financieel is de WAR onafhankelijk.

De WAR bestaat uit de volgende leden:

– Vincent Koetsier
– Frans Suykerbuyk
– Kees Reek
– Hanneke van de Vijsel
– Dirk Heuff
– Iris Heuff
– Alice Heuff

war@dehalvewereld.nl