Toewijzing

Toewijzing vindt plaats volgens de volgorde van de woningzoekendenlijst.

Over hoe we onze woning achterlaten wanneer we verhuizen

Volgens ons huurcontract leveren we bij verhuizen de woning op in de zelfde staat als waarin wij hem aantroffen. Je kan dus best veel in je woning veranderen, als je de woning bij vertrek maar weer in de originele toestand terugbrengt. Er zijn uitzonderingen:

  • Door de jaren heen is er natuurlijke slijtage aan bijvoorbeeld deuren, keukenblokken en doucheputjes. Wanneer iets niet meer in de staat is die we als huurder van de verhuurder mogen verwachten, wordt het op kosten van DHW gerepareerd. Dat kan zijn bij een verhuizing, of op verzoek van een bewoner.
  • Woningveranderingen waarvan de vertrekkende huurder een schriftelijke verklaring van het bestuur kan overhandigen waarin staat dat de huurder deze bij vertrek niet ongedaan hoeft te maken, vallen er ook buiten.
  • Alle overige aanpassingen aan de woning kunnen door de nieuwe huurder expliciet en in alle vrijheid worden geaccepteerd. Denk aan vloerbedekking, gordijnrails, zelfgebouwde keukens, douchecabines, ligbaden, achtergelaten meubels, in kleur geschilderde wanden en deuren en kozijnen etcetera.

De vertrekkende huurder moet dan wel vóórdat zijn contract afloopt, aan DHW een schriftelijke verklaring overhandigen van de nieuwe huurder, waarin staat omschreven welke dingen de nieuwe huurder overneemt, èn dat de nieuwe huurder de verantwoordelijkheid overneemt van de oude huurder, om bij vertrek te zorgen dat alles weer in de originele staat wordt teruggebracht. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van een standaard-overnameverklaring, die hier kan worden gedownload (pagina 1 is het inspectieformulier en pagina 2 is de standaard-overnameverklaring). Het is niet de taak van DHW om de vertrekkende huurder in contact te brengen met de nieuwe huurder over een overname-voorstel, maar we proberen te helpen.

Over toewijzing – algemeen

Vanaf januari 1999 werden twee van de drie woningen door DHW (de halve wereld) toegewezen, de andere woning door de Stedelijke Woningdienst. Vanaf 1 januari 2003 zijn de kandidaten van de Stedelijke Woningdienst “overgeheveld” naar de clusters.

toewijzingkl

Bij het opstellen van het nieuwe contract tussen DHW en Woningbedrijf Binnenstad Amsterdam is afgesproken dat DHW zich ook gaat aansluiten bij de clusters, en dat wij onze externe kandidaten hieruit krijgen. Op dit moment is dat nog niet het geval, en mogen wij 100% toewijzen. Dit klinkt mooi, maar zoals bekend is de doorstroming nihil. In de toekomst zal dit naar verwachting niet veel beter worden, dit omdat er nog een andere afspraak is gemaakt bij het opstellen van bovengenoemd contract.
Bij het vrijkomen van een woning, wordt de huur geharmoniseerd, dit betekent dat de huur wordt vastgesteld naar een bepaald percentage van de maximaal redelijke huur. DHW hield dat percentage zo laag mogelijk (rond de 70%). Bij het nieuwe contract is afgesproken dat wij nu gaan harmoniseren naar 90% voor de HAT eenheden en naar 100% voor alle andere woningen. Wel hebben we bedongen dat de woningen subsidiabel moeten blijven, in concreto betekent dit, dat als een woning vanwege een te hoge huur buiten de sociale woningbouw komt te liggen, we dan de huur één euro onder de grens mogen vaststellen. Dit mogen we niet bij alle woningen doen, maar bij een derde van ons bestand. Tot nu toe is dit nog niet voorgekomen.

Leden Commissie Toewijzing :

– Elly Koopman
– Eefje Bosch
– Mikki Stelder