Agenda ALV 2024

Algemene Ledenvergadering van De Halve Wereld – Donderdag 23 mei om 20:00
Locatie: De WAR, Turfsteeg 1

Komt allen en betuig uw steun aan de buren die De Halve Wereld draaiende houden!


Agenda:

Opening & Mededelingen (20:00-20:05)
Na een warm welkom van de voorzitter worden de agenda en de notulen van de laatste ALV vastgesteld.

Vaststellen Jaarverslagen van de Werkgroepen (20:05-20:25)
Verschillende actieve bewoners geven een korte update over de stand van zaken in hun werkgroep.

Bespreken Voorstellen voor het Antennegeldfonds (20:25-20:30)
We hebben een goed gevuld fonds om te besteden aan projecten binnen De Halve Wereld. Heb je een idee, maakt niet uit wat, dan kun je dat nu voorstellen! Het bestuur wil graag €3709,77 reserveren voor glasverzekering en €2300 voor een gedrukte versie van de jaarverslagen van 2023 en 2024.

Bespreken Vrijwilligersbeleid en -beloning (20:30-20:40)
Het is moeilijk om mensen te vinden om de cruciale processen in De Halve Wereld draaiende te houden. Graag horen we ideeën van bewoners over wat we hieraan kunnen doen en voor welke zaken het wenselijk is om bewoners ook een vergoeding aan te bieden.

Korte pauze (20:40-20:50)

Toewijzing met Voorrang voor Actieve Zoekende Bewoners (20:50-21:05)
Om de vereniging fris en actief te houden, hebben we actieve leden nodig. Vrijkomende woningen binnen De Halve Wereld worden nu op basis van wachttijd toegewezen, terwijl op Woningnet actieve zoekers al voorrang krijgen. Is het een idee om voor De Halve Wereld ook zo’n voorrang te organiseren voor actieve leden?

Behandeling Financieel Jaarverslag 2023 (21:05-21:10)
We bespreken kort de cijfers van het afgelopen jaar. Aangezien er geen bijzonderheden zijn, verwachten we hier snel mee klaar te zijn. Het dringende verzoek om eventuele vragen vooraf te mailen. De cijfers zijn belangrijk, maar niet iedereen vindt ze even interessant.

Doornemen Begroting 2024 (21:10-21:15)
Ook in de begroting voor volgend jaar staan geen bijzonderheden en De Halve Wereld is financieel gezond. Ook hier het verzoek om vragen of verzoeken zoveel mogelijk van tevoren te mailen.

Decharge Bestuur (21:16)
Er wordt gestemd over het verlenen van decharge aan het huidige bestuur voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Rondvraag en Sluiting (21:16 – Begin van de Borrel)
Doe al je oproepen en meld je aan voor een commissie of voor het bestuur!


Extra Informatie:
De WAR gaat een half uur van tevoren open. Na afloop is er uiteraard een borrel! De stukken zijn te vinden via het beveiligde gedeelte van de website. Het wachtwoord vind je in de mail.

Kom en deel je ideeën, steun je buren, en geniet van een gezellige borrel na afloop!